Συστήματα ύδρευσης/Είδη υγιεινής

Η Αφοί Λεμονάκη Ο.Ε, διαθέτει μεγάλη ποικιλία υδραυλικών ειδών, καθώς και τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα τοποθέτησης, που θα εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες της. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε συστήματα τόσο οικιακής – επαγγελματικής χρήσης αλλά και δημόσια έργα.

Πρώτο μέλημα της εταιρείας μας είναι η καλύτερη απόδοση του εκάστοτε συστήματος ύδρευσης, σε συνδυασμό πάντα με την καλύτερη τιμή και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Με τον όρο ύδρευση εννοείται η προμήθεια νερού και το σύνολο των υδρευτικών έργων και μέσων, με τα οποία πετυχαίνεται η παροχή του απαραίτητου νερού σε κάποιον τόπο κατανάλωσης (π.χ. πόλη, βιομηχανία κλπ.).