Συστήματα άρδευσης

Το κλίμα της Κρήτης είναι μεσογειακό. Αυτό σημαίνει οτι τα καλοκαίρια είναι μακρά σε διάρκεια και με υψηλές θερμοκρασίες, με λίγες βροχοπτώσεις ενώ οι χειμώνες είναι ήπιοι.

Η έλλειψη νερού, ειδικά τα καλοκαίρια είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα που αντιμετωπίζει ο έλληνας αγρότης. Επιπλέον, πρόσφατες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι το κλίμα της Ελλάδας αλλάζει δραματικά στις επόμενες δεκαετίες και θα γίνει θερμότερο και ξηρότερο. Αυτό συμβαίνει γιατί το ερημικό κλίμα της Σαχάρα επεκτείνεται αργά αλλά σταθερά προς βόρεια. Άρα, οι μέθοδοι άρδευσης αλλά και η διαφύλαξη των ποσοτήτων του νερού είναι σημαντικοί παράγοντες της ευημερίας του Έλληνα αγρότη στα επόμενα χρόνια.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΑΚΗ μπορεί να προσφέρει λύσεις και τεχνική υποστήριξη για κάθε αρδευτικό δίκτυο. Επιπλέον, κατέχει μεγάλη τεχνολογική εμπειρία, γεγονότα που κάνουν την ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΑΚΗ έναν σημαντικό σύμμαχο του αγρότη σε κάθε πρόβλημά του. Με μια μεγάλη γκάμα σωλήνων και εξαρτημάτων ποτίσματος, εγγυούμαστε την αποδοτική άρδευση κάθε χωραφιού για πολλά χρόνια.

Άρδευση είναι η τεχνητή παροχή νερού σε καλλιεργούμενο έδαφος για να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη των σπαρτών. Στην αγροτική παραγωγή συνήθως χρησιμοποιείται σε ξηρές περιοχές ή και σε περιόδους περιορισμένης βροχόπτωσης, αλλά επίσης και για την προστασία των φυτών από τον παγετό.

Επιπλέον, το πλημμύρισμα των χωραφιών εμποδίζει την ανάπτυξη ζιζανίων σε ορυζώνες. Συχνά η άρδευση μελετάται σε συνάρτηση με την αποστράγγιση, που έχει τον αντίθετο σκοπό, δηλαδή την απομάκρυνση του πλεονάζοντος ύδατος από το καλλιεργούμενο έδαφος.